Bronne


1 GEDCOM file imported on 20 Sep 2000..

2 Death Notice, MOOC6/9/108.(1334) Bewaarplek: Cape Archive. Verwys. Datum: 2 Feb 2004

3 J C Kannemeyer. Verwys. Datum: 4 Okt 2001

4 Death Notice, MHG 1493/63. Bewaarplek: Vrystaatse Argiefbewaarplek, Bloemfontein.

5 Prof H C Viljoen (Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing
Pretoria
1978). Verwys. Datum: 13 Mei 2001

6 Ibid, p88. Verwys. Datum: 13 Mei 2001

7 GEDCOM file imported on 1 Sep 2000..

8 Death Notice, MOOC6/9/2335.(2156) Bewaarplek: Cape Archive. Verwys. Datum: 5 Feb 2004

9 Ibid, MOOC 6/9/153.(2144) Bewaarplek: Cape Archive. Verwys. Datum: 13 Jul 2001

10 D E Nagel. Verwys. Datum: 10 Feb 2001

11 Lucy van der Walt.

12 Death Notice, MHG20815. Bewaarplek: Vrystaatse Argiefbewaarplek, Bloemfontein. Verwys. Datum: 1 Jan 2007

13 Questionnare, H Loxton 25/4/2001. Verwys. Datum: 25 Apr 2001

14 Death Notice, MOOC 6/9/30.(6286) Bewaarplek: Cape Archive. Verwys. Datum: 24 Jan 2004

15 Jan Visagie, Voortrekker Stamouers 1835 - 1845 (Universiteit van Suid Afrika, Pretoria 2000), p35. Verwys. Datum: 21 Mar 2001

16 Ibid. Verwys. Datum: 21 Mar 2001

17 J A Heese en R T J Lombaard, p281. Bewaarplek: Cape Archive.

18 Death Notice, MHG20414. Bewaarplek: Vrystaatse Argiefbewaarplek, Bloemfontein. Verwys. Datum: 1 Jan 2007

19 : 31 Mar 1763, RLR 9/1 p5. Bewaarplek: Cape Archive. Verwys. Datum: 6 Jan 2001

20 Lucy van der Walt. Verwys. Datum: 15 Jan 2001

21 MHG 1493/63, MHG 2762/58. Bewaarplek: National Archive of South Africa, Hamilton Street, Pretoria.

22 Death Certificate, No 156554 issued on 5 May 1958.

23 Death Notice, MOOC6/9/165(5969)(1/2). Bewaarplek: Cape Archive. Verwys. Datum: 5 Feb 2004

24 Ibid, MHG32931. Bewaarplek: Vrystaatse Argiefbewaarplek, Bloemfontein. Verwys. Datum: 16 Feb 2004

25 Death Notice, MHG39706. Bewaarplek: Vrystaatse Argiefbewaarplek, Bloemfontein. Verwys. Datum: 7 Jan 2007

26 Danie Viljoen. Verwys. Datum: 23 Mar 2001

27 C G de Villiers en C Pama, Geslachregisters van die ou Kaapse Families, Volume 3 p1139. Verwys. Datum: 13 Jul 2001

28 Ibid, Vol 3 p1139. Verwys. Datum: 13 Jul 2001

29 Death Notice, MHG32730. Bewaarplek: Vrystaatse Argiefbewaarplek, Bloemfontein. Verwys. Datum: 9 Mei 2004

30 Ibid, MHG P225. Bewaarplek: Vrystaatse Argiefbewaarplek, Bloemfontein. Verwys. Datum: 5 Nov 2005

31 Ibid, MHG P201. Bewaarplek: Vrystaatse Argiefbewaarplek, Bloemfontein. Verwys. Datum: 5 Nov 2005

32 Ibid, MHG P983. Bewaarplek: Vrystaatse Argiefbewaarplek, Bloemfontein. Verwys. Datum: 6 Nov 2005

33 MHG P2803(VAB), MHG P2803. Bewaarplek: Vrystaatse Argiefbewaarplek, Bloemfontein, Katalogusnommer:MHG P2803. Verwys. Datum: 27 Des 2003

34 Death Notice, MHG B 2361. Bewaarplek: Vrystaatse Argiefbewaarplek, Bloemfontein. Verwys. Datum: 31 Jul 2004

35 Ibid, MOOC 6/9/23 (5034 1/2). Bewaarplek: Cape Archive. Verwys. Datum: 13 Jul 2001

36 Death Notice, MHG35332. Bewaarplek: Vrystaatse Argiefbewaarplek, Bloemfontein. Verwys. Datum: 2 Jan 2007

37 MHG36086(VAB), MHG36086. Bewaarplek: Vrystaatse Argiefbewaarplek, Bloemfontein, Katalogusnommer:MHG36086. Verwys. Datum: 27 Des 2003

38 Death Notice, Verklaring deur M J Dunhin. Bewaarplek: Vrystaatse Argiefbewaarplek, Bloemfontein. Verwys. Datum: 30 Okt 2005

39 Ibid, MHG E96. Bewaarplek: Vrystaatse Argiefbewaarplek, Bloemfontein. Verwys. Datum: 4 Nov 2005

40 Birth Certificate, MHG E96. Verwys. Datum: 4 Nov 2005

41 Death Notice, MOOC6/9/12749(1223/46). Bewaarplek: Cape Archive. Verwys. Datum: 14 Feb 2004

42 Dutch Reformed Church Records, Kaapstad VC621. Verwys. Datum: 15 Jul 2001

43 Death Notice, MOOC6/9/556.(2971) Bewaarplek: Cape Archive. Verwys. Datum: 31 Jan 2004

44 J A Heese en R T J Lombaard. Bewaarplek: Cape Archive.

45 Death Notice, MOOC 6/9/584.(3304) Bewaarplek: Cape Archive. Verwys. Datum: 16 Jul 2001

46 Ibid, MOOC 6/9/153 (2144. Bewaarplek: Cape Archive. Verwys. Datum: 13 Jul 2001

47 Death Notice, MHG B3086. Bewaarplek: Vrystaatse Argiefbewaarplek, Bloemfontein. Verwys. Datum: 29 Okt 2005

48 Ibid, MHG G141. Bewaarplek: Vrystaatse Argiefbewaarplek, Bloemfontein. Verwys. Datum: 5 Nov 2005

49 Death Notice MOOC6/9/12 (2652), MOOC6/9/12.(2652) Bewaarplek: Cape Archive.

50 Death Notice, MOOC 6/9/12.(2652) Bewaarplek: Cape Archive.

51 Death Notice. Bewaarplek: Vrystaatse Argiefbewaarplek, Bloemfontein.

52 Death Notice, MOOC 6/9/686 p66. Bewaarplek: Cape Archive.

53 Death Notice, MHG B3320. Bewaarplek: Vrystaatse Argiefbewaarplek, Bloemfontein. Verwys. Datum: 30 Okt 2005

54 Death Notice, MOOC6/9/576.(2110) Bewaarplek: Cape Archive. Verwys. Datum: 31 Jan 2004

55 Ibid, MOOC 6/9/741.(344) Bewaarplek: Cape Archive. Verwys. Datum: 16 Jul 2001

56 GENFORUM, Message 871 from Janet Melville.

57 Ibid, Message 871 From Janet Melville. Verwys. Datum: 21 Apr 2001

58 Death Notice, MHG29224 OVS. Bewaarplek: Vrystaatse Argiefbewaarplek, Bloemfontein. Verwys. Datum: 5 Jul 2004

59 Death Notice, MOOC6/9/87.(6331) Bewaarplek: Cape Archive. Verwys. Datum: 1 Feb 2004

60 Ibid, MOOC 6/9/87.(6331) Bewaarplek: Cape Archive. Verwys. Datum: 25 Jan 2004

61 Death Notice, MHG B1335 VAB. Bewaarplek: Vrystaatse Argiefbewaarplek, Bloemfontein. Verwys. Datum: 30 Mei 2004

62 Ibid, MHG L1. Bewaarplek: Vrystaatse Argiefbewaarplek, Bloemfontein. Verwys. Datum: 5 Nov 2005

63 Death Notice, MOOC6/9/120.(3774) Bewaarplek: Cape Archive. Verwys. Datum: 1 Feb 2004

64 J C Kannemeyer, p84. Verwys. Datum: 4 Okt 2001

65 Death Notice, MOOC6/9/420.(454) Bewaarplek: Cape Archive. Verwys. Datum: 3 Feb 2004

66 Ibid, MOOC6/9/4803.(51412) Bewaarplek: Cape Archive. Verwys. Datum: 8 Feb 2004

67 MHG86801(TAB). Bewaarplek: National Archive of South Africa, Hamilton Street, Pretoria, Katalogusnommer:MHG86801. Verwys. Datum: 27 Des 2003

68 MHG 1493/63, MHG 5355/48 TAB. Bewaarplek: National Archive of South Africa, Hamilton Street, Pretoria. Verwys. Datum: 12 Jun 2004

69 Ibid, MHG 1502/41 TAB. Bewaarplek: National Archive of South Africa, Hamilton Street, Pretoria. Verwys. Datum: 8 Jun 2004

70 Death Notice, MHG B3826. Bewaarplek: Vrystaatse Argiefbewaarplek, Bloemfontein. Verwys. Datum: 31 Okt 2005

71 MHG N397(VAB), MHG N397. Bewaarplek: Vrystaatse Argiefbewaarplek, Bloemfontein, Katalogusnommer:MHG N397. Verwys. Datum: 27 Des 2003

72 MHG N52(VAB). Bewaarplek: Vrystaatse Argiefbewaarplek, Bloemfontein, Katalogusnommer:MHG N52. Verwys. Datum: 27 Des 2003

73 Death Notice, MHG N52. Bewaarplek: Vrystaatse Argiefbewaarplek, Bloemfontein. Verwys. Datum: 5 Nov 2005

74 Death Notice, MOOC6/9/2349.(2438) Bewaarplek: Cape Archive. Verwys. Datum: 15 Feb 2004

75 Ibid, Death Notice of Mother. Bewaarplek: Cape Archive. Verwys. Datum: 15 Feb 2004

76 Ibid, MOOC6/9/587.(300) Bewaarplek: Cape Archive. Verwys. Datum: 31 Jan 2004

77 J A Heese en R T J Lombaard, Deel 2 p191. Bewaarplek: Cape Archive. Verwys. Datum: 13 Jul 2001

78 MHG O278(VAB). Bewaarplek: Vrystaatse Argiefbewaarplek, Bloemfontein, Katalogusnommer:MHG O278. Verwys. Datum: 27 Des 2003

79 Death Notice, MHG O278. Bewaarplek: Vrystaatse Argiefbewaarplek, Bloemfontein. Verwys. Datum: 5 Nov 2005

80 Ibid, MHG B3635. Bewaarplek: Vrystaatse Argiefbewaarplek, Bloemfontein. Verwys. Datum: 30 Okt 2005

81 Ibid, MHG P1640. Bewaarplek: Vrystaatse Argiefbewaarplek, Bloemfontein. Verwys. Datum: 6 Nov 2005

82 MHG41053(VAB). Bewaarplek: Vrystaatse Argiefbewaarplek, Bloemfontein, Katalogusnommer:MHG41053. Verwys. Datum: 27 Des 2003

83 Death Notice, MHG41053. Bewaarplek: Vrystaatse Argiefbewaarplek, Bloemfontein. Verwys. Datum: 7 Jan 2007

84 Ibid, MHG36338?. Bewaarplek: Vrystaatse Argiefbewaarplek, Bloemfontein. Verwys. Datum: 3 Jan 2007

85 Marriage Certificate, MHG P225. Verwys. Datum: 5 Nov 2005

86 Death Notice, MHG P1644. Bewaarplek: Vrystaatse Argiefbewaarplek, Bloemfontein. Verwys. Datum: 6 Nov 2005

87 MHG 1493/63, MHG65247 TAB. Bewaarplek: National Archive of South Africa, Hamilton Street, Pretoria. Verwys. Datum: 19 Jun 2004

88 J A Heese en R T J Lombaard. Bewaarplek: Cape Archive. Verwys. Datum: 1 Mei 2001

89 GENFORUM, Digest 892 30 April 2001. Verwys. Datum: 1 Mei 2001

90 Ibid, Digest 892 30/4/2001. Verwys. Datum: 1 Mei 2001

91 Death Notice, MOOC6/9/275.(2196) Bewaarplek: Cape Archive. Verwys. Datum: 2 Feb 2004

92 Ibid, MOOC 6/9/28.(5843) Bewaarplek: Cape Archive. Verwys. Datum: 24 Jan 2004

93 MOOC 7/1/34 (34) drafted 19/1/1788, MOOC 7/1/34.(34) Bewaarplek: Cape Archive. Verwys. Datum: 11 Jul 2001

94 Death Notice, MOOC 6/9/686 p766. Bewaarplek: Cape Archive.

95 Death Notice, MHG S2793. Bewaarplek: Vrystaatse Argiefbewaarplek, Bloemfontein. Verwys. Datum: 6 Nov 2005

96 MHG 1493/63, MHG 5256/47 TAB. Bewaarplek: National Archive of South Africa, Hamilton Street, Pretoria. Verwys. Datum: 12 Jun 2004

97 Death Notice, MHG B4649. Bewaarplek: Vrystaatse Argiefbewaarplek, Bloemfontein. Verwys. Datum: 1 Nov 2005

98 Steyn Website. Verwys. Datum: 11 Nov 2001

99 N G Kerk Doopregister - Verbatim Kopie, NG Kerk Doopregister. Verwys. Datum: 27 Mar 2007

100 E-pos. Verwys. Datum: 27 Mar 2007

101 N G Kerk Doopregister - Verbatim Kopie, Kerkregister. Verwys. Datum: 27 Mar 2007

102 Lidmaatregister N G Kerk.

103 MHG5850/60(TAB), MHG5850/60. Bewaarplek: National Archive of South Africa, Hamilton Street, Pretoria, Katalogusnommer:MHG5850/60. Verwys. Datum: 20 Des 2003

104 Death Notice, MOOC 6/9/108.(1334) Bewaarplek: Cape Archive. Verwys. Datum: 16 Jul 2001

105 Ibid, MOOC 6/9/70.(3123) Bewaarplek: Cape Archive. Verwys. Datum: 13 Jul 2001

106 Death Certificate, MOOC6/9/3781.(27925) Bewaarplek: Cape Archive. Verwys. Datum: 5 Feb 2004

107 N G Kerk Doopregister - Verbatim Kopie, VC 633. Verwys. Datum: 12 Jul 2001

108 Death Notice, MOOC6/9/282.(1414) Bewaarplek: Cape Archive. Verwys. Datum: 2 Feb 2004

109 Ibid, MHG S3416. Bewaarplek: Vrystaatse Argiefbewaarplek, Bloemfontein, Katalogusnommer:MHG S3416. Verwys. Datum: 27 Des 2003

110 Death Notice, MHG B4192. Bewaarplek: Vrystaatse Argiefbewaarplek, Bloemfontein. Verwys. Datum: 1 Nov 2005

111 Ibid, MHG 20815. Bewaarplek: Vrystaatse Argiefbewaarplek, Bloemfontein. Verwys. Datum: 1 Jan 2007

112 MHG 1493/63, MHG1716/71 TAB. Bewaarplek: National Archive of South Africa, Hamilton Street, Pretoria. Verwys. Datum: 17 Jun 2004

113 D E Nagel.

114 N G Kerk Doopregister - Verbatim Kopie, Drakenstein VC 644. Verwys. Datum: 12 Jul 2001

115 Dutch Reformed Church Records, KAB VC 639. Verwys. Datum: 16 Jul 2001

116 Death Notice, MOOC6/9/92.(8198) Bewaarplek: Cape Archive. Verwys. Datum: 1 Feb 2004

117 MHG 1493/63, MHG 5355/48. Bewaarplek: National Archive of South Africa, Hamilton Street, Pretoria. Verwys. Datum: 12 Jun 2004

118 : 29 Sep 2005, Colesberg Doopregister VC735 p251. Bewaarplek: Cape Archive. Verwys. Datum: 4 Okt 2005

119 Death Notice, MOOC6/9/494.(671) Bewaarplek: Cape Archive. Verwys. Datum: 3 Feb 2004

120 : 29 Sep 2005, VC735 p496. Bewaarplek: Cape Archive. Verwys. Datum: 5 Okt 2005

121 Death Notice, MOOC 6/9/100.(9707) Bewaarplek: Cape Archive. Verwys. Datum: 13 Jul 2001

122 Ibid, MOOC 6/9/100 (9707. Bewaarplek: Cape Archive. Verwys. Datum: 13 Jul 2001

123 Doopseel, MHG P225. Verwys. Datum: 5 Nov 2005

124 Rekweste en Nominasies, RLR 27/2 p138. Bewaarplek: Cape Archive. Verwys. Datum: 6 Jan 2001

125 Death Notice, MOOC 6/9/113.(2265) Bewaarplek: Cape Archive. Verwys. Datum: 16 Jul 2001

126 Ibid, MHG B1395. Bewaarplek: Vrystaatse Argiefbewaarplek, Bloemfontein. Verwys. Datum: 18 Feb 2004

127 Ibid, MOOC6/9/323.(2640) Bewaarplek: Cape Archive. Verwys. Datum: 15 Feb 2004

128 : 29 Sep 2005, VC735 p385. Bewaarplek: Cape Archive. Verwys. Datum: 6 Okt 2005

129 Death Notice, MHG24303. Bewaarplek: Vrystaatse Argiefbewaarplek, Bloemfontein. Verwys. Datum: 17 Feb 2004

130 : 29 Sep 2005, Colesberg Doopregister VC 735 p333. Bewaarplek: Cape Archive. Verwys. Datum: 4 Okt 2005

131 Death Notice, MOOC 6/9/36.(7979) Bewaarplek: Cape Archive. Verwys. Datum: 13 Jul 2001

132 Ibid, MOOC 6/9/19.(4026) Bewaarplek: Cape Archive. Verwys. Datum: 13 Jul 2001

133 Ibid, MHG B2361. Bewaarplek: Vrystaatse Argiefbewaarplek, Bloemfontein. Verwys. Datum: 31 Jul 2004

134 : 29 Sep 2005, Colesberg Doopregister VC734 p 214. Bewaarplek: Cape Archive. Verwys. Datum: 4 Okt 2005

135 Death Notice, MOOC6/9/129.(5663) Bewaarplek: Cape Archive. Verwys. Datum: 1 Feb 2004

136 Doopregister N G Kerk Colesberg VC733 p98.

137 MHG36762(VAB), MHG36762. Bewaarplek: Vrystaatse Argiefbewaarplek, Bloemfontein, Katalogusnommer:MHG36762. Verwys. Datum: 27 Des 2003

138 Death Notice, MHG L1303. Bewaarplek: Vrystaatse Argiefbewaarplek, Bloemfontein. Verwys. Datum: 5 Nov 2005

139 Death Notice, MHG B411. Bewaarplek: Vrystaatse Argiefbewaarplek, Bloemfontein. Verwys. Datum: 26 Feb 2004

140 Ibid, KAB MOOC6/9/29.(6058) Bewaarplek: Cape Archive. Verwys. Datum: 22 Jul 2001

141 Ibid, MOOC 6/9/29.(6058) Bewaarplek: Cape Archive. Verwys. Datum: 22 Jul 2001

142 Death Notice, MHG B2355. Bewaarplek: Vrystaatse Argiefbewaarplek, Bloemfontein. Verwys. Datum: 31 Jul 2004

143 : 31 Mar 1763, RLR 18/1 p1. Bewaarplek: Cape Archive. Verwys. Datum: 6 Jan 2001

144 Ibid, RLR 18/1 p16. Bewaarplek: Cape Archive. Verwys. Datum: 6 Jan 2001

145 Death Notice, MOOC 6/9/65 p2332. Bewaarplek: Vrystaatse Argiefbewaarplek, Bloemfontein. Verwys. Datum: 6 Jan 2001

146 Ibid, MOOC 6/9/65. Bewaarplek: Vrystaatse Argiefbewaarplek, Bloemfontein.

147 MHG729/62(TAB). Bewaarplek: National Archive of South Africa, Hamilton Street, Pretoria, Katalogusnommer:MHG729/62. Verwys. Datum: 28 Des 2003

148 : 29 Sep 2005, VC734. Bewaarplek: Cape Archive. Verwys. Datum: 5 Okt 2005

149 Ibid, VC735 p335. Bewaarplek: Cape Archive. Verwys. Datum: 6 Okt 2005

150 Ibid. Bewaarplek: Cape Archive. Verwys. Datum: 29 Sep 2005

151 Lucy van der Walt. Verwys. Datum: 22 Mar 2001

152 MHG B259, MHG B259 VAB. Bewaarplek: Vrystaatse Argiefbewaarplek, Bloemfontein, Katalogusnommer:MHG B259. Verwys. Datum: 27 Des 2003

153 Death Notice, MHG21868. Bewaarplek: Vrystaatse Argiefbewaarplek, Bloemfontein. Verwys. Datum: 1 Jan 2007

154 Doopregister N G Kerk Colesberg VC733 p60.

155 Death Notice, MHG23146. Bewaarplek: Vrystaatse Argiefbewaarplek, Bloemfontein. Verwys. Datum: 17 Feb 2004

156 MHG35332(VAB), MHG35332. Bewaarplek: Vrystaatse Argiefbewaarplek, Bloemfontein, Katalogusnommer:MHG35332. Verwys. Datum: 27 Des 2003

157 J A Heese en R T J Lombaard, SAG p280. Bewaarplek: Cape Archive. Verwys. Datum: 30 Mei 2004

158 Ibid, SAG. Bewaarplek: Cape Archive.

159 Death Notice, MHG B1301 (VAB). Bewaarplek: Vrystaatse Argiefbewaarplek, Bloemfontein. Verwys. Datum: 30 Mei 2004

160 Ouderdom aangegee as 48j 4m Sterftekennis MOOC 6/9/424 (1226).

161 Death Notice, MOOC 6/9/424.(1226) Bewaarplek: Cape Archive. Verwys. Datum: 22 Jul 2001

162 H Loxton.

163 Birth Certificate.

164 Death Certificate.

165 MHG 1493/63, MHG11252/72 TAB. Bewaarplek: National Archive of South Africa, Hamilton Street, Pretoria. Verwys. Datum: 19 Jun 2004

166 Ibid, MHG 2164/45 TAB. Bewaarplek: National Archive of South Africa, Hamilton Street, Pretoria. Verwys. Datum: 7 Jun 2004

167 Sterftekennis MOOC1248/49/1219, MOOC1248/49. Verwys. Datum: 19 Jun 2004

168 Volgens Isak Jacobus van Biljon Kleinseun.

169 MHG 1493/63, MHG 4934/43 TA. Bewaarplek: National Archive of South Africa, Hamilton Street, Pretoria. Verwys. Datum: 8 Jun 2004

170 Death Notice, Sterftekennis. Bewaarplek: Vrystaatse Argiefbewaarplek, Bloemfontein. Verwys. Datum: 30 Okt 2005

171 Death Notice, MOOC6/9/132.(6440) Bewaarplek: Cape Archive. Verwys. Datum: 1 Feb 2004

172 Death Notice, MHG B3171. Bewaarplek: Vrystaatse Argiefbewaarplek, Bloemfontein. Verwys. Datum: 30 Okt 2005

173 Death Notice, MOOC 6/9/502.(1866) Bewaarplek: Cape Archive. Verwys. Datum: 16 Jul 2001

174 N G Kerk Doopregister - Verbatim Kopie, Stellenbosch VC 633. Verwys. Datum: 12 Jul 2001

175 Lidmaatregister Dordrecht 5-241.

176 Death Notice, MHG23356. Bewaarplek: Vrystaatse Argiefbewaarplek, Bloemfontein. Verwys. Datum: 17 Feb 2004

177 Death Notice, MHG B1435 VAB. Bewaarplek: Vrystaatse Argiefbewaarplek, Bloemfontein. Verwys. Datum: 30 Mei 2004

178 Death Notice, MOOC6/9/622.(2493) Bewaarplek: Cape Archive. Verwys. Datum: 4 Feb 2004

179 Ibid, MOOC6/9/150.(1339) Bewaarplek: Cape Archive. Verwys. Datum: 1 Feb 2004

180 Death Notice, MHG20413. Bewaarplek: Vrystaatse Argiefbewaarplek, Bloemfontein. Verwys. Datum: 25 Des 2006

181 MHG B275(VAB), MHG B275. Bewaarplek: Vrystaatse Argiefbewaarplek, Bloemfontein, Katalogusnommer:MHG B275. Verwys. Datum: 27 Des 2003

182 Doopregister N G Kerk Colesberg VC733 p152.

183 Marriage Certificate, MHG P1644. Verwys. Datum: 6 Nov 2005

184 Death Notice, MOOC 6/9/80.(4788) Bewaarplek: Cape Archive. Verwys. Datum: 25 Jan 2004

185 MHG 1493/63, MHG 2057/49 TAB. Bewaarplek: National Archive of South Africa, Hamilton Street, Pretoria. Verwys. Datum: 12 Jun 2004

186 Death Notice, MHG B3121. Bewaarplek: Vrystaatse Argiefbewaarplek, Bloemfontein. Verwys. Datum: 29 Okt 2005

187 Death Notice, MOOC 6/9/44.(9272) Bewaarplek: Cape Archive. Verwys. Datum: 24 Jan 2004

188 Death Notice, MHG/B1365. Bewaarplek: Vrystaatse Argiefbewaarplek, Bloemfontein. Verwys. Datum: 9 Mei 2004

189 : 29 Sep 2005, VC735 p300. Bewaarplek: Cape Archive. Verwys. Datum: 8 Okt 2005

190 Death Notice, MHG B2998. Bewaarplek: Vrystaatse Argiefbewaarplek, Bloemfontein.

191 Death Notice, VAB B2906. Bewaarplek: Vrystaatse Argiefbewaarplek, Bloemfontein. Verwys. Datum: 3 Jun 2005

192 Ibid, MHG B3165. Bewaarplek: Vrystaatse Argiefbewaarplek, Bloemfontein. Verwys. Datum: 30 Okt 2005

193 Death Notice, MHG B2998. Bewaarplek: Vrystaatse Argiefbewaarplek, Bloemfontein. Verwys. Datum: 24 Okt 2005

194 Doopregister N G Kerk Colesberg VC733 p109.

195 Birth Certificate, MOOC6/9/11241.(94781) Verwys. Datum: 8 Feb 2004

196 Death Notice, MHG B2477. Bewaarplek: Vrystaatse Argiefbewaarplek, Bloemfontein. Verwys. Datum: 31 Jul 2004

197 NG Kerk. George Gemeente. Doopregister 1827-1842 A-H p112
NG Kerk. George Gemeente. Doopregister 1827-1842 A-H p112
.

198 Death Notice, MHG B2943. Bewaarplek: Vrystaatse Argiefbewaarplek, Bloemfontein. Verwys. Datum: 24 Okt 2005

199 Death Notice, MHG 26179. Bewaarplek: Vrystaatse Argiefbewaarplek, Bloemfontein. Verwys. Datum: 16 Feb 2004

200 : 29 Sep 2005, VC735 p 308. Bewaarplek: Cape Archive. Verwys. Datum: 6 Okt 2005

201 Death Notice, MHG B526. Bewaarplek: Vrystaatse Argiefbewaarplek, Bloemfontein. Verwys. Datum: 26 Feb 2004

202 J A Heese en R T J Lombaard. Bewaarplek: Cape Archive. Verwys. Datum: 14 Jan 2001

203 Death Notice, MHG B3358. Bewaarplek: Vrystaatse Argiefbewaarplek, Bloemfontein. Verwys. Datum: 6 Nov 2005

204 : 29 Sep 2005, VC735 p499. Bewaarplek: Cape Archive. Verwys. Datum: 4 Okt 2005

205 Doopregister N G Kerk Colesberg VC733 p53, N G Kerk Doop register.

206 Death Notice, MOOC 6/9/686.(766) Bewaarplek: Cape Archive. Verwys. Datum: 4 Feb 2004

207 Doopregister N G Kerk Colesberg VC733 p53.

208 Death Notice, MOOC 6/9/686.(766) Bewaarplek: Cape Archive.

209 : 29 Sep 2005, VC734 p284. Bewaarplek: Cape Archive. Verwys. Datum: 6 Okt 2005

210 Death Notice, MOOC6/9/325.(388) Bewaarplek: Cape Archive. Verwys. Datum: 2 Feb 2004

211 N G Kerk Doopregister - Verbatim Kopie, Stellenbosch VC633. Verwys. Datum: 12 Jul 2001

212 MHG 1493/63, MHG 1568/49 TAB. Bewaarplek: National Archive of South Africa, Hamilton Street, Pretoria. Verwys. Datum: 12 Jun 2004

213 MHG37222. Bewaarplek: Vrystaatse Argiefbewaarplek, Bloemfontein, Katalogusnommer:MHG37222.

214 Death Notice, MHG37222. Bewaarplek: Vrystaatse Argiefbewaarplek, Bloemfontein. Verwys. Datum: 6 Jan 2007

215 Death Certificate, MOOC6/9/9838.(84145) Verwys. Datum: 14 Feb 2004

216 De Oude Wildschutte Boek, Vol 9 Deel 1 p5.

217 Ibid, Deel 9 volume 1 p5.

218 Monsterrollen, Vrije Lieden, 1702- 1725 p531. Verwys. Datum: 16 Jul 2001

219 Death Notice, MHG R1527. Bewaarplek: Vrystaatse Argiefbewaarplek, Bloemfontein. Verwys. Datum: 6 Nov 2005

220 Death Notice, MOOC 6/9/30.(6185) Bewaarplek: Cape Archive. Verwys. Datum: 13 Jul 2001

221 Ibid, MOOC6/9/686.(754) Bewaarplek: Cape Archive. Verwys. Datum: 4 Feb 2004

222 MHG6240/53. Bewaarplek: National Archive of South Africa, Hamilton Street, Pretoria, Katalogusnommer:MHG6240/53.

223 C G de Villiers en C Pama, Geslachregisters van die ou Kaapse Families, Deel 3 p1105. Verwys. Datum: 12 Jul 2001

224 Dutch Reformed Church Records, CV644. Verwys. Datum: 15 Jul 2001

225 J A Heese en R T J Lombaard, p281. Bewaarplek: Cape Archive. Verwys. Datum: 3 Feb 2004

226 Death Notice, MHG R4. Bewaarplek: Vrystaatse Argiefbewaarplek, Bloemfontein. Verwys. Datum: 6 Nov 2005

227 Ibid, MHG20416. Bewaarplek: Vrystaatse Argiefbewaarplek, Bloemfontein. Verwys. Datum: 1 Jan 2007

228 Death Notice, MOOC 6/9/83.(5415) Bewaarplek: Cape Archive. Verwys. Datum: 25 Jan 2004

229 Death Notice, MHG21868. Bewaarplek: Vrystaatse Argiefbewaarplek, Bloemfontein.

230 Prof H C Viljoen (Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing
Pretoria
1978).

231 Death Notice, MOOC 6/9/388 p1440. Bewaarplek: Vrystaatse Argiefbewaarplek, Bloemfontein. Verwys. Datum: 6 Jan 2001

232 Ibid, MOOC 1935. Bewaarplek: Vrystaatse Argiefbewaarplek, Bloemfontein. Verwys. Datum: 19 Jun 2004

233 Opgaafrolle, A2250 1682 - 1782. Verwys. Datum: 22 Jul 2001

234 MOOC 7/1/34 (34) drafted 19/1/1788, MOOC 7/1/34. Bewaarplek: Cape Archive. Verwys. Datum: 13 Jul 2001


Inhoudsopgawe | Vanne | Naamlys

Hierdie Webwerf is Geskep op 15 Apr 2007 met Legacy 6.0 van Millennia